Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoštopar (1)


v začetku sedemdesetih let pridrli    avtoštoparji    po najcenejši over land poti proti