Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtentičnost (1)


kulturoloških značilnosti, ki spadajo v    avtentičnost    določenega območja.