Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtentično (2)


ponaredek pozabljen, bo živel tako    avtentično    in na podlagi prav takšnih dokazov
Javanski hinduizem se je razvil    avtentično   , prevzel je predvsem tisto, kar je