Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avstroogrski (1)


že v začetku 20. stoletja po razpadu    avstroogrske    monarhije.