Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avreola (4)


Dotlej je Cuvier imel zanju sijajno    avreolo   , bil je na vrhu neizpodbitne znanosti.
Različne kulture so za ‘spiritualno’    avreolo   , ki lebdi nad mestom našle različne
pri najbolj bogatih lastnicah daje    avreolo    skrivnostnega in arhaičnega, podobno
diskotek južne hemisfere, gledal skozi    avreolo    nedostopnosti avstralske kobile in