Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avnojski (1)


njenimi sosedami, ki so temeljile na    avnojskih    mejah med republikami nekdanje SFRJ.