Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avion (2)


tankovskih gosenic, rjovenju zbranih    avionov   , ropotanju pušk - po šestih dneh tega,
smo izdelovali na primer papirnate    avione   , ki smo jih potem spuščali z vrha kanjona,