Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avgustov (2)


svetloba pojemati ob enaindvajsetih na    avgustov    večer?
jetnikov izročili stotniku Júliju iz    Avgustove    čete.