Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avguri (1)


bi še bolj podomačili tuje besede (‘   avguri   ’ namesto ‘auguri’), tretji, kot Chapsal,