Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avguštinski (1)


do Rima in Leon X. je ukazal vodstvu    avguštinskega    reda, ki mu je Luther pripadal, naj