Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avguštinec (1)


celici v praznem wittenberškem samostanu    avguštincev   .