Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avenija (4)


nekega mladega tipa na Shaftesbury    aveniji   
Cerkveni mož je počasi stopal po    aveniji   , ki so jo pri pločnikih obdajali kržljavi
V veliki stolpnici na glavni    aveniji    se prismeji nasproti Mr. Jalali, domačin,
   Avenije   , ki sekajo mesta, zgrajena v času Šaha