Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avba (7)


najredkejše kuriozitete: ogrodje za    avbo   , kakršno so nosile ženske v Cauxu,
Postavila sta ga v zbirko, poleg    avbe    iz Cauxa.
Tedaj sta na dvorišču zagledala veliko    avbo    z vihrajočimi trakci.
zaripla; pulila si je šope sivih las izpod    avbe   .
za roko in jo poljubiti; izgubila je    avbo    in nato še glavnik, kratki lasje so
razcapane reve in kmetice z visokimi    avbami   , krepki fantje s svetlimi zalizki,
Reine ni poznala šale: njen obraz pod    avbo    z velikimi okrasnimi gubami je bil