Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avanturist (1)


zahod zen, postal glavna moda duhovnih    avanturistov   , predvsem v dobro razvitih in o1enem