Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avantureželjen (1)


zanemarjenih prostitutkah, je največji raj za    avantureželjne    turiste.