Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//augsburški (3)


V tej    augsburški    izpovedi poskuša dokazati usklajenost
Cesar in katoliška večina    augsburškega    deželnega zbora zavrneta protestantski
ediktu iz Wormsa kontrahenti sklenejo »   augsburški    verski mir«.