Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//au (3)


   Au    - ruk, au - ruk!"
Au - ruk,    au    - ruk!"
»   Au   !« je zastokala jelka.