Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atribut (47)


hkratnimi kozlovskimi in jelenjimi    atributi   . -
Bog se razvija v neskončnosti    atributov   , ki vsak po svoje izražajo neskončnost
protislovja tu sicer ni, ker ”brezčasnost“ ni    atribut    časa, ampak teorije časa - vprašanje
kateri sta prostor in čas skorajda božja    atributa    - četudi Newton ne gre tako daleč kot
in časa, v kateri sta prostor in čas    atributa    stvarstva, bivata le v spletu odnosov
izključuje vsako mejo in ker je vsak njegov    atribut    en in neskončen; in pravim, da je Bog
Etiki uči, da ima Bog neskončno mnogo    atributov    in da ga človek lahko dojema samo po
da gre vselej za vzporednost obeh    atributov   , da gre ne samo za miselno, ampak tudi
na Etiko, na razpravo o substanci,    atributih   , modusih... upam le, da s tem Janeza
Boga‐ali‐narave, še posebej odnose med substanco,    atributi    in modusi... šment, kako mi je v nekaj
pri Spinozovih definicijah substance,    atributov    in modusov na začetku prve knjige Etike:
”Z    atributom    mislim tisto, kar zaznava um na podstati
bolje rečeno v njem, um zaznava dva ”   atributa   “, ki določata njegovo bistvo: ”razsežno
substanci, ki je ena in bistveno določena z    atributoma    razsežnosti in mišljenja. -
podstat, sestoječa iz neskončno mnogih    atributov   , katerih sleherni izraža večno in neskončno
natura) sestoji iz neskončno mnogih    atributov   .
podstat, sestoječo iz neskončno mnogih    atributov   , katerih sleherni izraža večno in neskončno
človeškemu umu kaže kot sestoječ iz dveh ”   atributov   “, iz snovi in svetlobe. (
zamišljenega popolnega diamanta je s tema    atributoma    za nas dovolj določeno, našemu umu
NATURADEUS sestoji iz neskončno mnogih    atributov   , od katerih sta nam (žal?) dostopna
neskončno in ne zgolj iz zelo mnogo    atributov    pa NATURADEUS sestoji zato (kot je
stvar stvarnosti ali biti, tem več    atributov    ji pripada.“ [1p9 (100)]
ali biti, ji pripada neskončno mnogo    atributov   .
tudi sam sestoji iz neskončno mnogih ”   atributov   “.
s tem, da sta nam dostopna samo dva    atributa    substance od neskončno mnogih.)
ustvarjeno od absolutne narave nekega    atributa    Boga, zakaj vse, kar sledi iz absolutne
kar sledi iz absolutne narave nekega    atributa    Boga, je neskončno in večno.“ [1p28d
zveza“, ordo et connexio) med obema    atributoma    substance, med mišljenjem in razsežnostjo;
zapopadena zdaj pod tem zdaj pod onim    atributom   .
”Mišljenje je    atribut    Boga ali Bog je misleča stvar.“ [2p1
”Razsežnost je    atribut    Boga ali Bog je razsežna stvar.“ [2p2
zgolj zaradi pogleda iz dveh različnih    atributov    ene in edine substance.
stvar, ki se razlaga pod različnimi    atributi   ...“ [prav tam, v sholiji]
primeru krog, isti pod različnima ”   atributoma   “, razsežnim (geometrijskim) in mišljenjskim
modus, mišljen pod dvema različnima    atributoma   .
ista stvar, ki se pojmuje zdaj pod    atributom    mišljenja, zdaj pod atributom razsežnosti.“
zdaj pod atributom mišljenja, zdaj pod    atributom    razsežnosti.“ [3p2s (193)]
substanca, ki je razumljena pod tem ali onim    atributom   , ravno tako je tudi vsak miselno‐razsežni
ga lahko razložimo skozi ta ali oni    atribut   .“ [prav tam, 81]
sprejemljiva, žal pa tudi šibkejša), da so    atributi    le vrste ”zaznavanja“ substance, sklicujoč
sklicujoč se na Spinozovo definicijo    atributa    [1d4, gl. zgoraj], tj. da so zgolj
bi bila po Bennettovem mnenju vloga    atributov    zgolj spoznavna, ne pa tudi ontološko
je um <intellect> slep, in [šele]    atributa    [ali atributi?] omogočita, da je sporočilo
<intellect> slep, in [šele] atributa [ali    atributi   ?] omogočita, da je sporočilo modusov
Kaže se nam po dveh ”   atributih   “: v diamantni snovi (”razsežnosti“)
učil, da med modusi enega in drugega    atributa    ni nobene vzročne zveze, ampak zgolj
obe entiteti čedalje bolj izgubljata    atribute    državnosti, država BiH pa čedalje več