Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atomistika (1)


»Najprej bi rada spoznala višjo    atomistiko