Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atomist (2)


sodobnik in kritik, sicer pa je bil    atomist    in privrženec novega naravoslovja.
prvega stoletja pred našim štetjem,    atomist    in eden najpomembnejših antičnih filozofov