Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atomaren (1)


Osnovna oziroma ”   atomarna   “ entiteta v Einstein‐Minkowskijevi