Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atlantski (2)


Oceanija obsega obe Ameriki,    atlantske    otoke skupaj z Britanskim otočjem,
Zgradili so ceste s severa do    atlantske    obale na jugu in iz dveh precej nekompatibilnih