Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atiški (1)


»In tudi slavne sladice pri    atiških    poobedkih?«