Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atenski (4)


vsakodnevnem življenju spominjata na    atensko    v njeni najbolj liberalni dobi.
Tempelj, dvakrat večji od    atenskega    partenona, je narejen tako kot druge
Teh ne smemo obremenjevati z    atenskimi    igrami, saj jih čaka še lepa prihodnost.
olimpijskih prizorišč je v polnem teku,    atenske    mestne oblasti pa nestrpno odštevajo