Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//atelje (6)


»potem naj se Kadetka spet pogrezne v    atelje    moje podzavesti, v galerijo mojega
ponudbe in presenečajo tudi umetniški    ateljeji   .
bila sprejeta, smo se v programskem    ateljeju    odločili, da s Kolosejem z novim letom
Zoran Bistrički, direktor programskega    ateljeja    AZ, ki je v Koloseju razvilo zdajšnji
poslovnega sodelovanja s programskim    ateljejem    AZ, iskali nove sistemske rešitve za
sposobnosti, potrebujemo torej široko mrežo    ateljejev   , studiev in vadbenih prostorov in različne