Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ateizem (4)


takšna domneva nas lahko pripelje v    ateizem   
pokristjanjevali, da ne bi bili osumljeni    ateizma   .
verovanje in ga preprosto enačijo z    ateizmom   .
vere, kot na primer pri deklariranem    ateizmu    poznejših francoskih razsvetljencev.