Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//astronavt (5)


Tak kot    astronavt    sem se potem spustil v vas, za povrh
Kdo pa je ta    astronavt   , se je verjetno spraševal, potem se
vprašanji, in jih pri tem gledali kot    astronavte   .
za rekord kot za to, da bi pokazala    astronavtom    možnost rešitve.
2005 naj bi pokazal pot za rešitev    astronavtom   , ki bi se znašli v podobnem položaju