Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//astrofizika (2)


saj je njihov domicil pravzaprav v    astrofiziki   , kjer naj bi bile črne luknje končna
naših zavedajočih se telesih; in ker    astrofizika    uči, da zvezde živijo več milijard