Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aspekt (11)


Morda je pomemben samo    aspekt   , mikro ali makro.
Človek in skrivnost, to sta večna    aspekta    eksistence.
definiral v praksi Mao, rešitev za vse    aspekte    življenja, Tibetanci verjamejo, da
človeka potrebno razviti tudi pravi    aspekt    do trpljenja, ki ga prinašajo samo
sklenil poskusiti zgraditi most med obema    aspektoma   .
vse tri zreducirati na tri različne    aspekte    enega in istega boga, tako kot to pozna
novo religijo predvsem materialnega    aspekta    narave, v rituale čaščenja udobja in
obrnjen jaz - Tomo, pravzaprav pozitivni    aspekt    mojega ega, sicer nisem našel dosti
transformirajo v razne nove oblike - to so trije    aspekti    iste biti.
vsebujejo natančna navodila za vsak    aspekt    vsakodnevnega bivanja.
ponuja nove in nove poglede z različnih    aspektov   .