Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asortiment (1)


izbira - uradno bi slovensko rekli    asortiment    - duševnih proizvodov.