Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asocialnost (1)


pogrezajo vse bolj v zasvojenosti,    asocialnost    in grobost.