Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asociacijski (2)


Sloveniji, predvsem glede ratifikacije    asociacijskega    sporazuma in kako poteka postopek za
predvidoma sklenila s to državo podoben    asociacijski    sporazum, kakršnega že ima s Hrvaško