Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asket (1)


Ašram, ki ga vodi družba, ni samostan    asketov   , ampak sledi staro vedsko izročilo,