Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asistirati (1)


visokega šolstva, ki ne vzgaja, ampak    asistira    v samovzgoji.