Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asimilirati (2)


je fizično zelo težka naloga, bodisi    asimilirati    prebivalstvo približno sto milijonov
jih centri moči že dodobra na silo    asimilirali   .