Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asimetričen (1)


Makedonijo pa je v tem trgovinskem delu    asimetričen   , ker državam na območju zahodnega Balkana,