Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ashram (1)


zdelo se mi je da se grem neke vrste    ashram   , samostan.