Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asfalten (4)


dehtečega poletja, me je po svojem tankem    asfaltnem    traku vodila med svoje zaklade.
nobenih bivališč, nobenih polj, samo    asfaltni    trak in goli telegrafski drogovi.
* * * Naselja so tudi ob    asfaltni    cesti redka, kot je redka voda, ki
popotnika v času & prostoru zapustita    asfaltno    cesto in nadaljujeta pot proti Tomaju