Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aseptičen (1)


premoženje, je bilo vse sterilizirano in    aseptično   .