Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//asana (4)


me je spravilo šele nekaj jogijskih    asan   .
najprej pol ure stegoval v jogijskih    asanah   .
Po    asanah    sem običajno še malo posedel.
In potem ker sem stal v joga    asani    na glavi v parku.