Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arza (1)


nekako razporedil, določil teze in    arze   , kratke in dolge zloge, ter imenoval,