Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//artizem (1)


včasih zaneslo v drugo skrajnost, v    artizem   ; da je bil mojster verističnega, realističnega