Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//artistka (1)


restavracija, zabaviščni prostor z odrom za    artistke    - vse to naj bi v prvi fazi vseboval