Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//artilerija (1)


Kitajci so odgovorili s težko    artilerijo   , z rušenjem samostanov, menihe so masovno