Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//artikulirati (4)


Končno naj bi bilo možno, da bi    artikuliran    govor prihajal iz glasilk, ne da bi
Res nimam pravih sposobnosti za    artikulirano    izvajanje, že v osnovni šoli sem pri
”...   artikulirani    del dogajanja [npr. neka glasbena fraza]
   Artikuliran    in izobražen Afričan nima mesta v zahodnih