Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arnika (4)


Mar si nisi venomer strgal    arnike    v žganje?
Vstal je in si res trikrat nastrgal    arnike    v žganje, kar je bilo po njegovem mnenju
tiste vrste, da bi lahko odpomogla    arnika    in žganje...
brez sleherne misli poiskala Jernejevo    arniko    in njegovo trikrat žgano žganje ter