Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//arkada (1)


mostičev plazi med hišami, sega prav do    arkad    na začelju renesančne palače, Scuole Grande di San Rocco,