Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aritmetičen (2)


dejstvo, ki ga je znal na pamet kot    aritmetična    pravila.
   Aritmetičnih    problemov, ki jih je na primer povzročala