Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aristotelski (10)


filozofskega spoznanja, lahko rečem, da poleg    aristotelske    logične analize, ki v svojih modernih
bi bilo le eno samo, ni mišljeno kot    aristotelski    prvi gibalec, najvišji bivajoči vrh
mnenje, zastrupljeno s peripatetičnimi [   aristotelskimi   ] predsodki.“ [gl. v: Bruno, 177]
biti Burkij, ki zastopa ”zastrupljeno“    aristotelsko    mnenje.
Sicer pa boš videla, da tudi    aristotelsko    mnenje ni tako napačno.
pametnega človeka, ki tega peripatetičnega [   aristotelskega   ] izreka ne bi razumel kot protislovje...
Da, dokler Elpin vztraja pri    aristotelskem    pojmovanju popolnosti, po katerem je
In ko    aristotelski    ”pedant“ Polihimnij še naprej izziva
pojmovanja pravolje pomagamo s klasičnim (   aristotelskim   ) razlikovanjem med možnostjo (dynamis,
velikimi napori osvobodila ujetosti v    aristotelske    ”entelehije“, in zato je razumljivo,