Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aristotelizem (1)


gotovo zavrnil skupaj s krščanskim    aristotelizmom   , saj preveč spominja na sklenjeno vesolje,